trực tiếp kết quả xổ số thứ 2, ngày 21/09/2020

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

kết quả xổ trực tiếp số miền nam (kqxsmn)

xsmn thứ 2, xsmn ngày 21/09/2020 mở thưởng lúc 16h15

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
87
65
91
G7
704
528
237
G6
7167
8230
3449
4704
5344
4159
5642
1363
5126
G5
3855
5096
5816
G4
91151
86655
48911
39667
96196
73003
82608
72316
23123
09892
18082
82350
89296
78372
21565
74070
60141
57666
21581
29573
66153
G3
36546
75009
18511
47439
37141
33958
G2
60266
84583
41069
G1
81353
32633
35260
ĐB
391596
228279
917038
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3;4;8;9; 4;
1 1; 1;6; 6;
2 3;8; 6;
3 3;9; 7;8;
4 6;9; 4; 1;1;2;
5 1;3;5;5; 9; 3;8;
6 6;7;7; 5; 3;5;6;9;
7 2;9; 3;
8 7; 2;3; 1;
9 6; 6; 2;6;6; 1;

kết quả xổ số miền trung (kqxsmt)

xsmt thứ 2, xsmt ngày mở thưởng lúc 17h15

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 tructiep tructiep
G7 tructiep tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5 tructiep tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2 tructiep tructiep
G1 tructiep tructiep
DB tructiep tructiep
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

kết quả xổ số miền bắc (kqxsmb)

xsmb chủ nhật, xsmb ngày 20/09/2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB 05042
G.1 66900
G.2 03482 31797
G.3 17931 53457 36521
54749 11897 26393
G.4 0057 0505 1535 7952
G.5 1079 8970 6887
6497 9606 1522
G.6 827 732 174
G.7 54 06 81 61

Đầu

Lô tô

0 5;6;6;
1
2 1;2;7;
3 1;2;5;
4 2; 9;
5 2;4;7;7;
6 1;
7 4;9;
8 1;2;7;
9 3;7;7;7;

Lô tô

Đuôi

7; 0
2;3;6;8; 1
2;3;4; 5;8; 2
9; 3
5;7; 4
3; 5
6
2;5;5;8;9;9;9; 7
8
4;7; 9

kết quả xổ số miền trung (kqxsmt)

xsmt chủ nhật, xsmt ngày 20/09/2020 mở thưởng lúc 17h15

Khánh Hòa Kon Tum
G8 89 51
G7 994 489
G6
5605
7897
7925
5244
5675
5220
G5 9104 7988
G4
11717
12678
83044
25710
76925
19691
91689
15241
35712
53527
87608
41983
50456
38508
G3
82844
25370
61754
64989
G2 58553 67482
G1 86678 00025
DB 795603 643965
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3; 4;5; 8;8;
1 7; 2;
2 5;5; 5;7;
3
4 4;4; 1;4;
5 3; 1;4;6;
6 5;
7 8;8; 5;
8 9;9; 2;3;8;9;9;
9 1;4;7;

kết quả xổ số miền nam (kqxsmn)

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 20/09/2020 mở thưởng lúc 16h15

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
02
97
20
G7
795
006
117
G6
6725
9395
4702
9645
2431
1019
4754
4672
3423
G5
5212
6773
1412
G4
96019
15488
47850
11511
68213
30183
28780
80403
62023
60267
67615
56699
12725
60614
46083
62237
59355
69196
87407
79132
83255
G3
20841
12471
23231
94622
66566
12607
G2
06069
32696
02167
G1
29495
70147
12958
ĐB
359693
158362
938429
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2;2; 3;6; 7;7;
1 1;2;3;9; 4;5;9; 2;7;
2 5; 2;3;5; 3;9;
3 1;1; 2;7;
4 1; 5;7;
5 4;5;5;8;
6 9; 2; 7; 6;7;
7 1; 3; 2;
8 3;8; 3;
9 3; 5;5;5; 6;7;9; 6;